Pracovné dielne

Pracovné dielne sú určené pre tých, ktorí už zvládli základné floristické techniky predvádzané na základnom floristickom kurze.

Cieľom pracovných dielní je zdokonalenie svojich zručností a ich tvorivé rozvíjanie.

Vzdelávacie aktivity sú organizované v tematických blokoch.