Školenia

Ponúkame Vám dva druhy vzdelávania: kurzy a pracovné dielne.

Kurzy sú určené pre osoby, ktoré len začínajú pracovať v oblasti floristiky (základný kurz) alebo majú už za sebou technické základy (pokročilý kurz).  Prebiehajú v 5-dňovom systéme a končia sa záverečnou skúškou, ktorá preveruje zručnosti získané počas kurzu.

Pracovné dielne sú formou zdokonalenia poznaných techník počas kurzov a rozšírenia svojich poznatkov z oblasti floristiky. Trvajú 1 alebo 2 dni a sú vedené v tematických blokoch.