Kurzy

Floristické kurzy sú formou odovzdania základných poznatkov z oblasti floristiky, ktoré tvoria základ pre dalšie vzdelávania v tejto oblasti ako aj umožňujú začať pracovať ako florista.

Začiatočnícke osoby pozývame na Základný floristický kurz a osobám so základnými poznatkami odporúčame Pokročilý floristický kurz.