História

Spoznaj historiu Sliezskej floristickej burzy

Sliezska floristická burza je od roku 1987 centrálnym miestom pre rozvoj a výmenu obchodnej floristickej a záhradníckej branže na území južného Poľska.

Odkiaľ pochádzajú naši Zákazníci?

Medzi našich zákazníkov čoraz častejšie patria osoby a firmy prichádzajúce z Českej republiky a Slovenska, Ukrajiny, Maďarska a Rakúska.

Čo nájdeš na Floristickej burze?

Burza má rozlohu viac ako 50 000 m², na ktorej vykonáva svoju činnosť okolo 800 dovozcov špecializujúcich sa vo veľkkoobchode. Na celom území pôsobia štyri hlavné subjekty, medzi ktoré patrí aj Firma Synergia Ryszard Kostelecki, Tyszanka, OST-POL, Moto. Na teréne burzy sa nachádza Hala kvetov s rozlohou viac ako 5000 m². Vo vnútri je udržiavana teplota, ktorá zaručuje  skladovanie tovaru v najlepšej kvalite. Sezónne stánky s prístreškami zákazníkom umožnujú kúpiť tovar priamo od rozličných výrobcov.

Sliezska floristická burza Veľkoobchodný trh ponúka rezané kvety, kvety v črepníkoch, stromy, ovocné kríky a okrasné dreviny, kvetinové doplnky spolu s  floristickým materiálom. Značnú časť ponuky predstavujú produkty od mnohých výrobcov a importérov dekoračných materiálov, ako napríklad porcelán, drevené výrobky, prútia a asortiment pre interiérové vybavenie.

Vzdelávacie floristické centrum

Od roku 2005 na teréne burzy pôsobí Sliezske vzdelávacie floristické centrum Firma „Synergia”, której cieľom je organizovanie školení a výstav pod vedením najlepších floristov  v tejto oblasti. Školenia pomáhajú zákazníkom  získať poznatky o nových trendoch a novinkách z oblasti floristiky a ponúkajú zaujímavé produkty konečným spotrebiteľom. V rámci svojej činnosti centrum organizuje taktiež floristické súťaže pre deti, ktoré súčasťou vzdelania pre nastávajúcich floristov.

Ako pracujeme?

Sliezske vzdelávacie floristické centrum pôsobí v symbióze s mestom Tychy a celým sliezskym regionom v rámci spoločnej propagácie a zlepšenia podmienok fungovania veľkoobchodného trhu v celoštátnom a celosvetovom kontexte. Je členom Poľskej asociácie veľkoobchodného trhu a Celosvetovej únii veľkoobchodného trhu, której cieľom je propagácia veľkoobchodného trhu na celom svete.

Firma „Synergia” (so sídlom v Tychach, ul. Sadowa 3) spravuje  Sliezsku floristickú burzu podľa troch fundamentálnych princípov: