Otváracie hodiny

Obchod na Sliezskej floristickej burze
Utorok, štvrtok, sobota 2:00 – 10:00 
piatok 5:00 – 10:00
 
nedeľa 6:00 – 12:00
pondelok, streda ZATVORENÉ

 

Kancelária Firmy „Synergia”
pondelok, streda 8:00 – 14:00

Utorok, štvrtok 6:00 – 14:00
piatok 7:00 – 14:00
sobota 7:00 – 12:00