Politika cookies

1. Servis automatickým spôsobom zbiera informácie obsiahnuté v súboroch cookies.
2. Súbory (cookies) sú textové súbory, ktoré sa ukladajú na koncovom zariadení užívateľa servisu. Sú určené na využitie pri prehliadaní stránok servisu. Obsahujú predovšetkým názov internetovej stránky, z której pochádzajú, svoj jedinečný identifikátor, čas ukladania na koncovom zariadení.
3.Operátorom servisu (tu názov a eventuálne adresa) je subjekt ukladajúci na koncovom zariadení užívateľa súbory cookies a majúci k nim prístup.
4. Operátor servisu využíva súbory (cookies) za účelom:

5. Servis používa dva základné druhy súborov (cookies) – krátkodobé a dlhodobé. Krátkodobé súbory sú len dočasné, zostávajú iba do tej doby, pokiaľ užívateľ neopustí stránku servisu (vstupom na inú stránku, odhlásením sa alebo zatvorením prehliadača). Dlhodobé súbory zostávajú uložené na koncovom zariadení užívateľa až pokiaľ nebudú ručne odstránené alebo až neuplynie čas vyplývajúci z ich nastavenia.
6. Užívateľ môže kedykoľvek zmeniť nastavenie prehliadača, a tým zablokovať podporu súborov (cookies) alebo pri každej návšteve získavať informácie o ich umiestnení na svojom zariadení. Ďalšie prístupné možnosti je možné overiť v nastaveniach svojho internetového prehliadača. Netreba zabúdať, že väčšina prehliadačov je štandardne nastavená na prijímanie a ukladanie súborov (cookies) na koncovom zariadení.
7. Operátor Servisu informuje, že zmeny v nastaveniach svojho internetového prehliadača  užívateľa  môžu obmedziť prístup k niektorým funkciám internetovej stránky servisu.
8. Súbory (cookies), ktoré servis používa (umiestnené na koncovom zariadení užívateľa), môžu byť sprístupnené jeho partnerom ako aj spolupracujúcim zadávateľom reklamy.
9. Informácie týkajúce sa nastavenia internetových prehliadačov sú dostupné v jeho menu (pomoc) alebo na stránke jeho producenta.
10. Podrobnejšie informácie ohľadom súborov (cookies) sú dostupné na stránke súbory.org.pl (cookies.org.pl).